Szkolenie dla pracowników nie związanych bezpośrednio z procesem wtrysku, kadra inżynieryjna, kontrola jakości.

 

Tryb szkolenia:  Szkolenie zamknięte w firmie zleceniodawcy

                 lub    szkolenie otwarte w Poznaniu, po zebraniu 6 - 10 uczestników

 

Czas trwania: 1 dzień

Wymagania wstępne dla uczestników: Ogólna wiedza techniczna i umiejętność opanowania obsługi urządzeń technicznych

Cele kursu:

 • pozyskanie kompleksowej wiedzy na temat przetwórstwa tworzyw sztucznych metodą wtryskową;
 • zapoznanie się z budową wtryskarki;
 • zapoznanie się z ogólnymi zasadami doboru parametrów wtrysku
 • nabycie umiejętności oceny jakości wyrobu wtryskiwanego;
 • zrozumienie przyczyn powstawania wad detali i możliwości ich usuwania. 

Zakres kursu.

 

Temat:  Technologia przetwórstwa  tworzyw sztucznych termoplastycznych

Podział tworzyw sztucznych ze względu na właściwości przetwórcze

 • Tworzywa termoutwardzalne – aminowe, fenolowe…
 • Tworzywa chemoutwardzalne - żywice epoksydowe, poliestrowe…
 • Tworzywa fotoutwardzalne – materiały stomatologiczne, lakiery, kleje…
 • Tworzywa termoplastyczne

Tworzywa sztuczne termoplastyczne

 1. Budowa tworzyw
 • Budowa chemiczna tworzyw polimerowych
 1. Wybrane gatunki tworzyw – omówienie właściwości.
 • PET Politereftaloetylen
 • PBT Politereftalobutylen
 • PE HD i LD    Polietylen
 • POM Polioksymetylen, poliformaldehyd, poliacetal
 • PPS Polisiarczek fenylenu
 • PA 6 6 Poliamid
 • PS Polistyren
 • PP Polipropylen
 1. Modyfikacja tworzyw sztucznych
 • Tworzywa napełniane  - cel napełniania  -  stabilność wymiarowa, sztywność, wzmocnienie.
 • Popularne napełniacze - kreda, talk, włókna szklane, kulki szklane, inne tworzywa
 • Dodatki uszlachetniające - anty-elektrostatyki, stabilizatory UV, uniepalniacze,
                                      srebro (bakteriostatyki) …
 1.       Właściwości  tworzyw

Właściwości mechaniczne – metody ich badania

 • Twardość
 • Udarność
 • Odporność na ścieranie
 • Pełzanie – odkształcenie pod wpływem stałego naprężenia
 • Wytrzymałość na rozciąganie
 • Wydłużenie przy zerwaniu
 • Odporność na rozerwanie

Inne cechy

 • Odporność na UV
 • Odporność chemiczna
 • Odporność termiczna
 1. Metody badań niektórych właściwości tworzyw
 • udarność
 • ścieralność
 • twardość
 • inne badania wytrzymałościowe
 1. Wpływ właściwości tworzyw na warunki przetwórstwa
 • Chłonięcie wilgoci
 • Temperatury przetwórstwa
 • Odporność termiczna
 • Skurcz pierwotny i wtórny
 • Wskaźnik płynięcia
 1. Identyfikacja – rozpoznawanie tworzyw sztucznych
 • kształt granulek
 • twardość
 • sposób palenia się
 • zapach
 • przyrządy

Metody przetwórcze tworzyw termoplastycznych

 • Wytłaczanie (ekstruzja)
 • Formowanie rotacyjne (rotomoulding)
 • Termo-formowanie próżniowe
 • Rozdmuch
 • Wtrysk tworzyw

           Przetwórstwo tworzyw metodą wtrysku

 1. Wtryskarka – budowa – podzespoły
 • Układ zamykania formy
 • Agregat wtryskowy
 • Sterowanie
 1. Forma wtryskowa – budowa - układy
 • Chłodzenia
 • Elektryczny
 • Hydrauliczny
 • Pneumatyczny
 1. Parametry procesu poszczególnych zespołów
 • Układ zamykania formy
 • Układ wtryskowy
 • Parametry formy

      4.Urządzenia peryferyjne

 • Termostaty
 • Suszarki
 • Dozowniki barwników i innych dodatków
 1. Wybrane wady detali

      Wady związane z niewłaściwymi parametrami układu wtryskowego

 • kruchość i inne cechy mechaniczne detali
 • przypalenia
 • zapady i inne wady kształtu
 • wymiary
 • wady powierzchni
 1. Postępowanie z detalami
 • montaż innych elementów
 • obróbka mechaniczna (gratowanie)
 • prawidła
 • studzenie powietrzem
 • studzenie w wodzie
 • pakowanie , temperatury wewnątrz pojemników
 • aspekty higieny w przetwórstwie tworzyw metodą wtrysku.

Łączenie tworzyw

 • Klejenie
 • Spawanie
 • Łączenie wibracyjne
 • Łączenie ultradźwiękowe
 • Łączenie gorącą płytą

Wizyta we wtryskowni

szkolenia, doradztwo

Początek strony