Obejmuje pełen zakres tematyczny oraz ćwiczenia praktyczne przy wtryskarkach.

Tryb szkolenia: Szkolenie zamknięte w firmie zleceniodawcy

                 lub    szkolenie otwarte w Poznaniu, po zebraniu 6 - 10 uczestników

Czas trwania: 2 dni

Wymagania wstępne dla uczestników: Ogólna wiedza techniczna i umiejętność opanowywania obsługi urządzeń technicznych.

Cele kursu:

 • pozyskanie kompleksowej wiedzy na temat przetwórstwa tworzyw sztucznych metodą wtryskową;
 • zapoznanie się z budową wtryskarki;
 • pozyskanie umiejętności doboru parametrów i optymalizacji procesu wtryskiwania;
 • nabycie umiejętności oceny jakości wyrobu wtryskiwanego;
 • nabycie umiejętności diagnozowania przyczyn problemów i zapobiegania potencjalnym wadom wyrobu. 

Zakres kursu.

Dzień pierwszy 

Tworzywa Polimerowe

 • podstawowe pojęcia z zakresu tworzyw sztucznych
 • struktura tworzyw sztucznych
 • grupy i podziały tworzyw sztucznych (homopolimery, kopolimery, blendy, tworzywa semikrystaliczne i amorficzne)
 • właściwości użytkowe (moduły mechaniczne, udarność, właściwości optyczne...)
 • właściwości przetwórcze, (wskaźnik płynięcia, temperatura Vicata, skurcz przetwórczy, odporność termiczna)
 • modyfikacja tworzyw - napełnianie, dodatki
 • rozpoznawanie tworzyw

Wybrane gatunki  tworzyw

 • PET Politereftalan etylenu
 • PBT Politereftalan butylenu
 • PE HD i LD    Polietylen
 • POM Polioksymetylen, poliformaldehyd,   poliacetal
 • PPS Polisiarczek fenylenu oraz inne tworzywa z grupy HT (PSU, PPSU, PPO, PEEK)
 • PA 6 6 Poliamid
 • PS Polistyren
 • PP Polipropylen
 • PC Poliwęglan
 • EVA octan etylowinylu

Tworzywa niebezpieczne

 • P A
 • POM !!!

Przygotowanie tworzyw do przetwórstwa

 • magazynowanie
 • suszenie
 • mieszanie
 • recykling i regranulacja
 • dozowanie dodatków (barwniki, dodatki modyfikujące, stabilizatory itp.)
 • systemy podawania tworzyw do wtryskarki
 • przykłady różnych urządzeń peryferyjnych związanych z przygotowaniem surowca

Forma wtryskowa

 • ogólna budowa formy wtryskowej
 • postępowanie z formą
 • układy: mechaniczny, pneumatyczny, chłodzenia, hydrauliczny
 • mocowanie form wtryskowych
 • powierzchnia gniazd formujących, rodzaje i dbałość o stan powierzchni
 • układy zasilnia w tworzywo ze szczególnym uwzględnieniem układów gorącokanałowych.

Ogólna budowa wtryskarki

 • układy sterowania
 • układ zamykania formy
 • ustawianie parametrów związanych z mechaniką formy wtryskowej

(siła zwarcia, profile prędkości zamykania i otwierania formy, zabezpieczenie formy)

 • układ wtrysku i uplastyczniania, różne  rodzaje układów ślimakowych

Specyficzne zagrożenia przy pracy z wtryskarką i formą wtryskową

 • zagrożenia mechaniczne
 • zagrożenia termiczne
 • zagrożenia elektryczne

Dzień drugi

Proces wtryskiwania

 • zasady ustawiania procesu wtryskiwania
 • ustawianie parametrów termicznych formy i wtryskarki
 • przebieg procesu plastyfikacji tworzywa i parametry plastyfikacji
 • przebieg procesu wtryskiwania i parametry wtrysku i docisku
 • parametry zabezpieczające proces wtrysku
 • wpływ różnych parametrów na cechy detalu
 • czynniki mające wpływ na ekonomię procesu
 • ocena prawidłowości i stabilności procesu
 • najważniejsze wady powstające w procesie wtryskiwania, przyczyny i metody ich usuwania
 • zasady zatrzymywania i kończenia produkcji

Postępowanie z detalami

 • montaż innych elementów
 • obróbka mechaniczna (gratowanie)
 • prawidła
 • studzenie powietrzem
 • studzenie w wodzie
 • pakowanie , temperatury wewnątrz pojemników
 • ocena detali i pomiary

Postępowanie przy zakończeniu produkcji

Ćwiczenia praktyczne przy wtryskarce

 • ustawianie układu zamykania formy
 • ustawianie procesu wtrysku
 • optymalizacja procesu

Omówienie różnych specjalnych  metod wtryskiwania

 • intruzja
 • wtryskiwanie wielokomponentowe
 • wtryskiwanie z asystą wody i gazu
 • wtryskiwanie z etykietowaniem i dekorowaniem w formie
 • wtryskiwanie mikroporujące
 • mikrowtryskiwanie
 • technologia SANDWICH
 • technologia SCORIM

      ===========================================================

W zależności od możliwości czasowych

Metody badań niektórych właściwości użytkowych tworzyw i wyrobów gotowych

Właściwości mechaniczne

 • twardość
 • udarność
 • odporność na ścieranie
 • pełzanie – odkształcenie pod wpływem stałego naprężenia
 • wytrzymałość na rozciąganie (Tensile strenght)
 • wydłużenie przy zerwaniu (Elongation at break)
 • odporność na rozerwanie (Rezistans to tearing)

Inne cechy tworzyw

 • odporność na UV
 • odporność chemiczna
 • odporność termiczna

Inne technologie przetwórstwa tworzyw sztucznych termoplastycznych

 • termoformowanie próżniowe
 • wytłaczanie (ekstruzja)
 • produkcja folii
 • produkcja butelek - rozdmuch
 • formowanie rotacyjne (rotomoulding)

szkolenia, doradztwo

Początek strony